OBJECTE SOCIAL

 

 

  • Promoure la recerca històrica de la ciutat de Barcelona.
  • Preservar, estudiar i divulgar el patrimoni històric documental de l'Antic Gremi entre Tenders i Revenedors de Barcelona sota l'advocació de Sant Miquel Arcàngel, fundat el 1447. Aquest llegat es remunta a l'època medieval i és un dels més rics i més antics de Catalunya.
  • L'Associació patrocina i promou l'inventari d'arxius, la transcripció de fons, l'estudi documental i la recerca històrica.
  • Donar suport i finançament a projectes de recerca en aquest àmbit.
  • Conservar l'esperit gremial, històric, cultural i beneficosocial, mantenint els drets històrics dels membres del gremi originari, després mutualistes i ara associats, a rebre ajuts socials derivats de contingències concretes: hospitalització, malaltia, dependència, natalitat o adopció, enterrament, orfandat i, si escau, vellesa.


Queda exclòs tot ànim de lucre.
 

QUI SOM

QUÈ FEM

 

 

  • Vetllem pel patrimoni rebut dels nostres avantpassats.

  • Promovem la recerca històrica de la ciutat de Barcelona i socorrem els associats en cas de necessitat tal com feien els nostres avantpassats.

  • Els nostres arxius estan en procés d’una digitalització completa i han quedat oberts a tots els investigadors que hi tinguin interès. Aprofitant la revisió de tots els documents per a la digitalització, la conservadora Berta Blasi està fent un treball de conservació i prevenció dels fons artístics i documentals.

  • També adjudiquem una beca anual dotada amb 4.500 euros, amb l'objectiu de promoure la investigació, l'estudi i l'ampliació del coneixement dels antics gremis de Barcelona i d´aquesta entitat. La beca s'atorga al millor projecte inèdit dedicat a l'aprofundiment d'algun període o d'algun fet concret de la història del Gremi de Tenders Revenedors de Barcelona entre 1447 i 1850.

  • També fem divulgació entre els associats i qui hi tingui interès dels treballs de recerca sobre fets o entitats de Barcelona que ens arriben.

L'ENTITAT

 

A Catalunya, fins a mitjan segle XIV, el poder reial considerava que les associacions de laics sempre eren il·lícites: convocar el poble, confederar-se i crear una caixa comuna es considerava un crim de lesa majestat, punible amb la pena de mort. Així doncs, aconseguir l'autorització per a formar una "confraria" era tant com aconseguir els drets de reunió i associació a l'època, imprescindibles per poder-se organitzar en defensa dels interessos de l'ofici. Al rei també li convenia perquè en podia cobrar impostos.

L'anomenat gremi de tenders i revenedors de Barcelona (s. XVlll), sota l’advocació de Sant Miquel arcàngel, neix com a confraria el 1447 i va evolucionant fins a l'associació sense ànim de lucre actual. En tot aquest temps hi ha hagut dos objectius clars. Des de l'inici fins a l'extinció com a gremi, i com tots els gremis, la labor de regulació del mercat va ser primordial, però també l’assistencial. Ajudar els socis en cas de necessitat. Aquesta labor, adaptada a cada moment, ha quedat àmpliament detallada en nombrosos estatuts i reglaments elaborats durant tots aquests anys.

 

Amb la "ley de asociaciones" del 29 de febrer de 1839, el vessant de regulació s'acaba, i els pocs gremis que quedaven van desaparèixer. El de tenders i revenedors de Barcelona es transformà en "associación", on van traspassar el patrimoni. A partir d'aquest moment, els associats poden dedicar-se a altres professions, ja no han de ser revenedors i no s'han de pagar quotes. També a partir d'aquí, l'ingrés a l'entitat serà només per línia de primogenitura, norma que segueix vigent. Des d'aleshores l'entitat, tot i les diferents formes socials que ha hagut d'adoptar per subsistir en les diferents administracions, ha acomplert la seva funció amb els associats, que són els descendents directes dels antics confrares i després agremiats.

Acta fundacional del Gremi de Tenders Revenedors de Barcelona - 1447

Segell antic de l'entitat - Socors mutus

organigrama

JUNTA DIRECTIVA

President

Francesc Sendil i Martí

Vicepresident

Pere Marès i Martí

Secretari

Andreu Rovira i Gabiñau

Vocal

Dolors Serra i de Figarolas

Vocal

Maria Maylinch Guillamon

JUNTA ESTADÍSTICA

JUNTA CONSULTIVA

Joan Proubasta Renart

President nat

Francesc Sendil i Martí

Vocal

Gemma Marín Lafarga

Vocal

Mª Carme Metje Mayor

Vocal

Pilar Cassolà Esterhuelas

Secretària

Ascensió Sagarra Carbó

Vocal per delegació de la Junta Directiva

Pere Marès i Martí

Jaume Vaqué Vilagran

Montserrat Lacima i Riba

Francesc Xavier Morell i Alsina

Mª Àngels Balansó Pac

Vocal

Josep Costa i Amengual

Lluís Fuster Farré

Joan Josep Rio Martínez