Acta Fundacional

El dia 12 de setembre de 1447 la reina Maria de Castella, en nom del seu marit Alfons el Magnànim, rei d’Aragó i comte de Barcelona, que ja estava a Nàpols i mai tornaria, signà a Vilafranca del Penedès les primeres ordinacions de la Confraria de Sant Miquel dels Tenders Revenedors de la ciutat de Barcelona.

Cal remarcar que A Catalunya, fins a mitjan segle XIV, el poder reial considerava sempre que les associacions de laics eren il·lícites: convocar poble, confederar-se  i crear una caixa comuna es considerava un crim de lesa majestat, punible amb la pena de mort. Així doncs, aconseguir l´autorització per formar una “confraria” era tant com aconseguir el dret de reunió i associació a l’època, imprescindibles per a poder-se organitzar en defensa dels  interessos de cada ofici. Al rei li convenia, perquè  d´aquest permís en podia cobrar impostos.

Aquesta confraria aplegà inicialment els “tenders e revenedors de algunes mercaderies, així com de arroços, fideus, mels, oli, civades, formatges, sabó, tonyina salada, sardines e anxoves, legums, figues, panses, dàtils e altres diverses coses menudes.

La condició inicial era de “Confraria” i així ho fou durant tota la baixa edat mitjana i l’època moderna. La denominació de “Gremi” la començarem a trobar a finals del segle XVIII i totalment consolidada des de inicis del segle XIX. La funció inicial de la confraria era reguladora de l’activitat comercial dels tenders revenedors així com dels preus i taxes a pagar per certs productes. A la vegada, la funció també era de protecció de l’activitat professional per la via dels mestratges així com de la protecció assistencial dels seus membres. La confraria permetia una acció col·lectiva de suport professional, però també espiritual, davant de les institucions públiques, religioses i d’altres organitzacions professionals. No és doncs, un atzar que el primer document constitutiu de la confraria sigui precisament el de les capitulacions signades a l’empara reial.


Pergamí amb el segell de cera de la reina Maria aprovant els capítols fundacionals del gremi de tenders i revenedors de la ciutat de Barcelona, el 12 de setembre de 1447. Arxiu de la casa gremial